logo
Välkommen       Om oss       Tjänster       Våra kunder       Referensobjekt       Maskinpark       Kontakt

Med vår maskinpark, erfarenhet och kompetens kan vi
utföra de flesta förekommande uppdrag.
Vi utför följande arbeten:


• Vatten/avlopp
• Schakter
• Fjärrvärme
• Markanläggningar
• Vägar
• Rivning av hus
• Betongrivningar
• Bredband
• Försäljning & leverans av grusmaterial
• Dränering

Magnus Larsson, ML Schakt AB     Telefon: 011-19 36 61    Mobil: 070-222 74 90      E-post: mlschakt@telia.com