logo
Välkommen       Om oss       Tjänster       Våra kunder       Referensobjekt       Maskinpark       Kontakt

:: Referensobjekt


byggnad

:: Rivning och flytt av nedfartsväg Kvarteret Lyckan

Rivning av hela kvarteret Lyckan 2009. Flytt av nedfartsväg till grunden av bygget 2010. Uppdragsgivare Lundbergs Fastigheter AB

nedfartsvag

 

 

stransskoning

:: Strandkoning Borensberg

Strandkoning vid Borensberg Högåsa vintern 2007-2008 åt Göta kanalbolaget.

strandskoning2

 

 

hagebyc1

:: Schaktarbeten Hageby Centrum

Schaktat fram kulvert åt Styrud vid Hageby centrum i Norrköping som låg 9 meter under parkeringen sommaren 2008. För att få upp schakten användes en kranlastbil.

hagebyc2

 

hagebyc3

 

bryggareg1

:: Dräneringsarbeten Bryggaregatan

Dräneringsarbete vid innergården Bryggaregatan i Norrköping åt Hyresbostäder. Knackat bort gammal betong och schaktat fram grund och gjutit en vattentät ny yttervägg.

bryggareg2

 

bryggareg3

 

spårarbete

:: Spårarbete natt

Spårarbete åt Ankers. Mycket trafikerad väg varför arbetet utfördes nattetid. Två spårutrustade maskiner användes.

rivning försvar

:: Rivning försvarsanläggning

Rivning av en nedlagd försvarsanläggning utanför Norrköping år 2009.

nedfartsväg

:: Maskinarbete Kimstad-Skärblacka

Maskinarbete vid nybyggnad av gång, cykel och fjärrvärme mellan Kimstad och Skärblacka åt Svevia.

klockaretorpet

:: Återställningsarbete Klockaretorpet

Återställningsarbete vid Fjärrvärme entreprenad åt EON i Klockaretorpet Norrköping.

 

 

Magnus Larsson, ML Schakt AB     Telefon: 011-19 36 61    Mobil: 070-222 74 90      E-post: mlschakt@telia.com